velkommen velkommen

Retningslinjer

for opdrættere

Udover, at opdrættere i Birmakredsen, skal overholde foreningens vedtægter, samt FIFé’s avls og registreringsregler, er de også underlagt disse retningslinjer.

Brud på disse retningslinjer, vil i første omgang, føre til kontakt til medlemmet omkring mulig fjernelse af kuld/hankatte og opdrætterprofil, i alle foreningens medier, samt evt. eksklusion jvf. vedtægterne.

Killinger til kæl skal være neutraliserede ved overdragelse til ny ejer.

Killinger fødes og opvokser som en del af familien og sælges altid med kontrakt, pasningsvejledning og selvfølgelig stamtavle.

Opdrættere i Birmakredsen:

• opdrætter ikke for profittens skyld, men gør det af kærlighed til racen.

• yder støtte, råd og generel vejledning til købere eller henviser hertil.

• opfører sig pænt og professionelt, både på skrift og i tale, overfor alle.

• sørger for at dygtiggøre sig og

• holder sig opdateret på nyeste viden omkring birmaen.

Derudover opfordres opdrættere i birmakredsen til, at nævne foreningen i annoncer, artikler og reklamer for ens opdræt.


Denne hjemmesides udgives og opretholdes af Birmakedsen
Hvis du har spørgsmål, ris eller ros, så kontakt os endelig. Du kan skrive til os på birmakredsen@mail.com