velkommen velkommen

Persondatapolitik

senest opdateret den 24.marts 2019

Foreningen Birmakredsen, er en sammenslutning af birmaejere, der ønsker at værne om og udbrede kendskabet til racekatten Hellig Birma.

Medlemskab af foreningen fordrer at man, til enhver tid, overholder foreningens vedtægter.

Personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets 2016/679 af 27. april 2016 (”persondataforordning”) og den til enhver tid gældende national persondatalovgivning samt denne persondatapolitik.

Enhver brug af Birmakredsens tjenester og ydelser, herunder også elektroniske, må kun foregå under følgende vilkår:

Dataansvarlig

Den dataansvarlige i Birmakredsen, i forbindelse med indsamling og behandling af dine personoplysninger er:

Pia Falk Thuesen
CVR-nr.: 40401008
Brombærvej 12
7200 Grindsted
birmakredsen@mail.com

Formål og retsgrundlag

Birmakredsen indsamler og behandler personoplysninger til blandt andet administration af dit medlemskab, samt udsendelse af nyhedsbrev.

Indsamlingen og behandlingen, sker i henhold til foreningens forpligtelser jf. vores vedtægter og omfatter også enhver anden beslægtet databehandling, som er nødvendig for at levere ydelser til vores medlemmer.

Vi behandler oplysningerne jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (artikel 9, stk. 2, litra d.)

Websted og cookies

Birmakredsens hjemmesideadresse er: www.birmakredsen.dk

Foreningens websted hostes hos I123.dk. Du kan læse deres privatlivspolitik her: www.i123.dk/fortrolighedspolitik

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Videregivelse af Oplysninger

Vi passer på dine oplysninger og vil alene videregive disse, hvis det er nødvendigt for at levere vores ydelser til dig.

Vi sikrer os altid, at vi indgår en databehandleraftale med modtagerne af dine oplysninger.

Vores databehandleraftaler pålægger modtagerne af dine oplysninger regler om at behandle dine oplysninger i fortrolighed og alene at anvende dem til det formål, som er tiltænkt ved overgivelsen.

Vi kan herudover være forpligtet til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning eller andre retlige forpligtelser.

Birmakredsen bruger ikke databehandlere, der er etableret uden for EØS. Birmakredsen bruger databehandlere der garanterer at servere der bruges til foreningen data er placeret i EØS.

De indsamlede og personoplysninger

Birmakredsen indsamler følgende ”almindelige” personoplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne opfylde vores behandlingsformål i at levere et medlemskab samt ydelser fra foreningen, til dig. Det omfatter følgende oplysninger:

• Navn
• Postnummer og By
• E-mail adresse
• Telefonnummer (valgfrit)

Slettepolitik (retten til at blive glemt)

Dine oplysninger opbevares så længe det er nødvendigt for os at administrere de services, vi yder i foreningen. Data gemmes så længe, du har medlemskab af foreningen og slettes først 1 år, efter medlemsskabet er opsagt.

Dine rettigheder

Du har også en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Du kan udøve disse rettigheder ved at kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig samt at gøre indsigelse mod eller anmode om at få begrænset sådanne behandlinger.

Du kan også gøre indsigelse mod at dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring.

Du har ligeledes ret til at få berigtiget eller fuldstændiggjort de personoplysninger, som Birmakredsen behandler om dig.

Du har endelig, i visse tilfælde, ret til at få dine personoplysninger slettet på et tidligere tidspunkt end, hvad der fremgår af vores generelle slettepolitik ovenfor (din ”ret til at blive glemt”) eller at få transmitteret dine oplysninger til en anden dataansvarlig eller selv at modtage disse i en struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Birmakredsens behandling af dine personoplysninger. Vi opfordrer dig dog til at kontakte os forinden, og vi vil bestræbe sig på at hjælpe dig bedst muligt.

Ønsker du at indgive en klage til Datatilsynet, kan du klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
dt@datatilsynet.dk
tlf.: 33 19 32 00

Du kan også klage til tilsynsmyndighederne i andre EU-lande. Du finder kontaktoplysninger på disse her

Hvordan beskytter vi dine data?

Birmakredsen implementerer og gennemfører løbende nødvendige og passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, ændring, tilintetgørelse eller beskadigelse eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger.

Vi sikrer også, at alle de medlemmer af nævn/udvalg osv, som er i kontakt, eller kan komme i kontakt, med dine personoplysninger, kender til vigtigheden af at beskytte dine oplysninger og behandler dem i overensstemmelse med vores retningslinjer, herunder denne persondatapolitik.

Ændringer

Der kan løbende blive foretaget ændringer i disse betingelser. Den til enhver tid gældende persondatapolitik findes www.birmakredsen.dk/data.html.

Hvis der er tale om væsentlige ændringer i disse betingelserne, vil vi gøre dig opmærksom herpå, f.eks. via e-mail eller nyhedsbrev.

Yderligere information

Har du et spørgsmål vedrørende dine personoplysninger, er du meget velkommen til at kontakte:
Birmakredsen
CVR-nr: 40401008
Brombærvej 12
7200 Grindsted
E-mail: birmakredsen@mail.com
Tlf.nr.: +45 42 23 30 70


Denne hjemmesides udgives og opretholdes af Birmakedsen
Hvis du har spørgsmål, ris eller ros, så kontakt os endelig. Du kan skrive til os på birmakredsen@mail.com